Advance Beauty College in the Press

10/7/15 – “Advance Beauty College Students Awarded Matrix Scholarships”

Fall 2013 – Mihaylo Magazine

11/19/12 –  Orange County Business Journal, “Nailed It” OCBJ_1 OCBJ_2

11/14/12 – Nails Magazine, “The State Board Visits Southern California”

6/4/12 -NPR, “Nailing the American Dream, With Polish”

4/10/12 – Mackenzie Corp, “CSUF Family Business Council”

 

Vietnamese Publications

9/7/13 -Viet Bao, “Advance Beauty College Báo Tin Vui Cho Cộng Đồng”

7/20/13 – Viet Bao, “Advance Beauty College G.G. Lễ Mãn Khóa Niên Học 2013”

3/23/13 – Viet Bao, “Advance Beauty College Mở Thêm Trường ở Laguna Hills”

5/3/2013 – Viet Bao, “Advance Beauty College Laguna Hills Mừng Sinh Nhật Một Năm”

12/22/12 – Dan Tri, “Trường dạy thẩm mỹ của người Việt trên đất Mỹ”

11/10/12 – Viet Bao, “Anh Tâm Nguyễn Trường ABC Nói Về Ngày Giới Thiệu Sản”

9/25/12 – Viet Bao, “Khai Trương Trường Dạy Thẩm Mỹ Athena College Of Beauty”

10/12/12 – Vien Dong Daily, “Trường dạy nghề thẩm mỹ do người Việt làm chủ”

6/28/12 – Nguoi Viet, Phụ nữ homeless được trường ABC làm đẹp miễn phí 

6/9/11 – Nua Giot Mua, “Quốc Hội Cali Vinh Danh Trường Dạy Thẩm Mỹ ABC”

12/24/10 – Viet Bao, “Trường Thẩm Mỹ Abc Làm Lễ Ra Trường Cho Học Viên”

10/28/10 – Vien Dong, “Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke đến thăm Little Saigon”

7/29/10 – Vien Dong Daily, Article

Videos

OC Business Journal, “Small Business Award”

Plural Eyes Media, “CSUF Center for Entrepreneurship – Advance Beauty College and the Leadership Consulting Team”

Advance Beauty College, “Community Role Models Tam and Linh Nguyen of Advance Beauty College” 

Garden Grove TV3, “Garden Grove Business Connection”

Garden Grove TV3, “New Hair/New Look”